OWA Championship Wrestling 1-19-1997

Asian Invasion vs. Shogun